Siirry suoraan sisältöön

Yrityskaupan verotus

Yrityskaupaan ja sukupolvenvaihdokseen vaikuttavat monet eri verolainsäädännön pykälät, riippuen siitä mitä myydään, kenelle myydään ja miten myydään. Tärkeimmät ja huomioitavat säännökset tulevat tuloverolaista, lahja- ja perintöverotuksesta sekä varainsiirtoverotuksesta.

Verottajan näkökulmasta verotustilaisuus syntyy aina, kun varallisuus vaihtaa omistajaa.

Yritystoiminnan siirto jatkajalle voi tapahtua veroteknisesti yrityskauppana, lahjana, lahjanluonteisena kauppana. Kysymyksessä voi olla yksityisliike, avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuus, osakeyhtiön osakkeiden siirto. Yli 80 prosenttia yrityskaupoista tehdään liiketoimintakauppana.

Liiketoimintakaupassa myyjänä on yhtiö ja kauppahinta tuloutuu yhtiölle, josta yhtiö maksaa TVL mukaista yhteisöveroa. Osakekaupassa myyjänä on osakkeenomistaja, joka maksaa myös kaupasta aiheutuneet luovutusvoittoverot.

Omaisuuden luovutuksesta saatu luovutusvoitto on TVL 45 § mukaan saajalleen pääomaveron alaista tuloa vähennettynä poistamaton hankintameno sekä voiton hankkimisesta aiheutuneiden kulujen yhteismäärällä. TVL 46 § antaa kuitenkin mahdollisuuden hankintameno-olettaman käyttöön, se mukaan onko myytävä omaisuus omistettu alle vai yli 10 vuotta. Hankintameno- olettamalla pyritään kohtuullistamaan kauan omistetun omaisuuden luovutusvoittoveroa.

Tietyin edellytyksin luovutusvoitto on saajalleen verovapaata. TVL 48.1 § 3 soveltuu sukupolvenvaihdoksen verohuojennukseen myyjän lähipiirille lapsille, lapsenlapsille, sisarelle, veljelle tai sisar- tai velipuolelle.

Verottajalla on verokysymyksissä joissakin tapauksissa kohtuullisen paljon tulkinnanvapautta. Tästä johtuen usein ennen varsinaisten yritysjärjestelyjen  toteuttamista onkin hyvä hakea verottajalta sitova ennakkopäätös verotuksesta yllätysten välttämiseksi.